KNVB deelt zienswijze over toekomstig gebruik rubber infill in kunstgrasvelden

0

De ECHA (Europese Agentschap voor Chemische Stoffen) buigt zich over het gebruik van infill plastics (en rubber korrels) in eindproducten. Hieronder valt ook het gebruik van rubber infill materialen in kunstgrasvelden. De conclusies van de ECHA zullen bijdragen aan Europese wetgeving met betrekking tot het gebruik van deze materialen. Hiermee hebben ze dus direct effect op de vele kunstgrasvelden die in Nederland gelegen zijn en in de toekomst aangelegd gaan worden.

Om tot een standpunt te komen heeft de ECHA aan twee commissies gevraagd een opinie te formuleren. Aan de ene kant bekijkt de Risk Analysis Committee dit vraagstuk vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Terwijl de Socio-Economic Analysis Committee de maatschappelijke en economische impact van de verschillende maatregelen in afweging neemt.

Deze laatste commissie heeft gedurende de zomer organisaties en individuen gevraagd om hun mening te delen, zodat het meegewogen kan worden in de verdere uitwerking. De KNVB heeft daarom een position paper ingediend om in dit nog vroege stadium van beleidvorming alvast de positie van het Nederlandse voetballandschap mee te laten wegen in de besluitvorming. Als bond trekken we ook samen op met UEFA, net als andere Europese voetbalbonden. Vanuit Nederland heeft ook de Verenging Sport en Gemeente (VSG) een position paper ingediend welke grotendeels aansluit bij het position paper van de KNVB.

Zodra beide commissies een gezamenlijk standpunt hebben geformuleerd zal de Europese Commissie een begin maken met een wetsvoorstel. Ook dan zullen er mogelijk consultatierondes plaatsvinden waar organisaties en individuen hun input kunnen leveren.

Klik hiervoor het position paper van de KNVB.

Laat een antwoord achter