Hogere opleidingsvergoeding voor betaald- en amateurvoetbal

0

De opleidingsvergoedingen voor spelers in het betaald- en amateurvoetbal zijn per 1 juli 2020 verhoogd. Dit is gebeurd op basis van een vaste indexering.

Per 1 juli 2020 is de hoogte van de opleidingsvergoeding € 1.609,- per opleidingsjaar, indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een betaaldvoetbalorganisatie is, en € 594,- per opleidingsjaar, indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een amateurvereniging is. De indexatie is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens.

Elke drie jaar indexatie

De bondsvergadering heeft in het verleden besloten dat de hoogte van de opleidingsvergoeding elke drie jaar wordt geïndexeerd. Daarvoor was dat eenmaal in de vijf jaar. De indexatie heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 juli 2009. Nu is de vierde indexatie van toepassing. De opleidingsvergoeding is een financiële compensatie voor clubs die (jeugd)spelers hebben opgeleid.

Laat een antwoord achter