Kees Groenenboom en Gerard Rijkers (Rijnmond HS): ‘Door de coronacrisis is onze portemonnee leeg’

2

Ze zijn bij Rijnmond Hoogvliet Sport zeer tevreden over het functioneren van hun trainer Rody van Hemert en hebben hem daarom vroegtijdig dit seizoen al vastgelegd voor nog eens twee jaar. Maar daarover gaan we geen verhaal maken met Kees Groenenboom en Gerard Rijkers, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de derdeklasser uit Hoogvliet. Ook niet over de toegenomen herkenbaarheid van de selectie, nu aan het streven van het bestuur steeds meer invulling gegeven wordt om in die selectie zoveel mogelijk  jongens met een Hoogvliet-achtergrond te hebben. Hoewel Kees zegt dat hem dat zeer pleziert omdat tot voor kort jongens uit Hoogvliet overal voetbalden behalve bij zijn eigen club is ook dat geen onderwerp van gesprek. Nee, wij willen het met de bestuurders hebben over de financiële impact van de coronacrisis op hun voetbalvereniging en wat zij doen om als club het hoofd boven water te houden. Kees en Gerard gaan daar bereidwillig op in.

Laten we bij het begin beginnen. Jullie zijn nu bijna vijf jaar voorzitter en penningmeester. Wat troffen jullie aan bij jullie aantreden?

Kees en Gerard: ‘De club was op alle fronten in verval en dat is misschien wel een groot woord, maar rooskleurig was de situatie bepaald niet. Voor ons aantreden hadden we de boeken gecontroleerd en zagen toen dat de club financieel in zwaar weer zat. Nader onderzoek leerde dat er bij Rijnmond Hoogvliet Sport zeker 90 zogenaamde spookleden waren, mensen die de club allang verlaten hadden, maar niet uitgeschreven waren en waar je bij de KNVB afdracht over moet betalen. Er waren ook mensen die hier nog wel voetbalden, maar geen contributie betaalden en meer van dat soort zaken. Zo was er ook geen contract met een brouwerij. Van begin af aan hebben we onze schouders eronder gezet. We hebben duidelijke afspraken gemaakt en ook ons zakelijk netwerk aangeboord. Want we streefden ernaar om vastigheid te hebben, in alles. Meerdere vrij grote bedrijven hebben daar positief op gereageerd en hebben zich voor meerdere jaren aan de club verbonden. En dat contract met een brouwerij is er ook gekomen en onlangs onder gunstige condities met 5 jaar verlengd.’

Dan komen we meteen tot de kern van de zaak: ook die bedrijven hebben te maken met de corona en gaan wellicht beknibbelen over de sponsorbedragen.

Kees en Gerard: ‘Die grote bedrijven hebben inderdaad ook te maken met financiële gevolgen van de coronacrisis, maar we zijn niet zo bang dat zij gaan afhaken bij ons. Daarvoor is onze band te hecht, daar gaan we als club niet op verliezen. Dat ligt anders voor de kleine bedrijfjes, kleine ondernemers die ons sponsoren. Met een reclamebord of zo. Ook met hen is de relatie hecht, maar die hebben mindere financiële reserves dan die grotere bedrijven. Daarom moeten wij daar als club rekening mee houden en dus niet het onderste uit de kan willen, want die kleine sponsors willen we wel behouden. Die gaan we dus helpen en daarom gaan we voor hen werken met gereduceerde tarieven.’

Dat gaat je dus als club geld kosten. We nemen aan dat je ook flink wat inkomsten mist omdat de kantine vanaf 12 maart dicht is.

Kees en Gerard: ‘De verplichte sluiting van de kantine heeft een enorme financiële impact. Normaal gesproken hebben we in de laatste maanden van een seizoen rond de 45.000 euro aan inkomsten en dit seizoen hoopten we op nog meer omdat we tot aan het moment dat de corona de kop opstak goed aan het draaien waren. Maar nu hebben we dit jaar over de periode tot aan de verplichte sluiting slechts 7.000 euro aan inkomsten gehad. Een groot verschil dus en dat verschil gaat nog verder oplopen, want we hebben dit jaar bijvoorbeeld ook geen bedrijventoernooi. Dit alles heeft natuurlijk meteen een directe invloed op de planning die we hadden. Zo zouden we de verwarmingsinstallaties gaan vervangen, want dat was en is hoognodig. Dat kost ongeveer 50.000 euro, waarvan een derde gedeelte door de gemeente betaald wordt, je als club ook een derde deel moet ophoesten en voor het resterende derde deel een lening moet afsluiten. Ons deel hadden we al opzij gezet, maar we gaan de installatie voorlopig toch niet vervangen. Want het geld hebben we nu niet.’

En hoe zit het met de huur van de velden?

Gerard: ‘We hebben met het Sportbedrijf van de gemeente Rotterdam een hele goede band. Eerst niet, maar de afgelopen anderhalf, twee jaar is het contact echt goed. Ze kunnen van die organisatie zeggen wat ze willen, maar wij vinden bij hen altijd een luisterend oor en zij treden handelend goed op, vinden we. Zo was een tijdje geleden de drainage op veld 1 niet in orde en dat is meteen aangepakt en opgelost. Het Sportbedrijf deelde in het begin van de coronacrisis mee dat de huur opgeschort werd. ‘We schelden niets kwijt, maar sturen voorlopig geen nota’s’, zeiden ze. Maar een paar weken later kregen we alsnog nota’s, met terugwerkende kracht. Zeven rekeningen ontvingen we.  En de volgende dag vertelde de regering bij monde van premier Rutte dat sportverenigingen de eerste drie maanden niets hoeven te betalen…. ‘

Kees: ‘Jij met je Sportbedrijf’, heb ik toen verwijtend tegen Gerard gezegd. Ik heb meteen Sportsupport gebeld, de afdeling van de gemeente die het werk van het Sportbedrijf coördineert en in dat gesprek heb ik me best wel opgewonden. Zo zeer zelfs dat René Biemans, de man aan de andere kant van de telefoonlijn, me tot kalmte maande. ‘Rustig Kees, het komt wel goed’, zei hij. En het is voorlopig goed gekomen wat dat betreft. De afgelopen drie maanden zijn gecrediteerd; afgeboekt zonder dat we hoeven te betalen, dus.’

Hebben jullie ook andere wegen bewandeld om financiële ondersteuning te krijgen?

Kees en Gerard: ‘Het UWV heeft 75% van de salariskosten voor onze trainer over deze periode vergoed en van de overheid hebben we 4000 euro gekregen als bedrijfssteun in de eerste ronde. Als we in de tweede ronde weer zo’n bedrag krijgen, kunnen we als vereniging het hoofd boven water houden. Dan is het voortbestaan van Rijnmond Hoogvliet Sport verzekerd. Maar onze portemonnee is dan wel leeg.

Hebben er nog leden geklaagd over het feit dat ze contributie moeten betalen over een periode waarin niet gesport mag worden?

Kees en Gerard: ‘We hebben meer dan 450 leden en van wel geteld één lid hebben we zo’n vraag ontvangen. Van alle anderen niet en dat stemt tot tevredenheid. Daaruit blijkt dat leden meedenken en meevoelen met ons, dat de onderlinge band heel goed is. Dat doet ons enorm goed.’

Dat zijn welkome meevallers in deze zware periode. Had je ook nog extra tegenvallers?

Kees en Gerard: ‘Die waren er helaas ook, ja. Zo hadden we hier in april een nachtelijke inbraak waarbij onze drankvoorraad is meegenomen en er voor anderhalf duizend euro schade is aangericht. Alles bij elkaar toch weer een schadepost van meer dan 3000 euro. Verder zouden de eerste twee wedstrijden die op het programma stonden toen de competitie stilgelegd werd twee thuiswedstrijden zijn geweest. Daarvoor hadden we al veel ingekocht. De rekken lagen hier vol. Veel daarvan hebben we weg moeten gooien, ook een tegenvaller dus. Maar gelukkig zijn er ook meevallers. Zo zijn we bezig om de kleedkamers en de doucheruimte opnieuw in te richten. De begroting daarvoor was 3000 euro, maar omdat dat werk voor een heel groot gedeelte door onze eigen leden gedaan wordt, hebben we deze uitgave weten te beperken tot 1500 euro. En dat is dan weer een meevallertje.‘

Tot slot: wat zijn jullie plannen deze zomer?

Kees en Gerard: ‘Sinds een paar weken kan en mag er hier weer getraind worden, door elk elftal van de club, vijf avonden in de week. Omdat de grasvelden er al uit liggen, kan er alleen op het kunstgrasveld getraind worden en dat is voor elke dag een heel gepuzzel hoe we dat moeten doen. Maar het lukt en we gaan er wellicht wel mee door, op een paar weken in juli na misschien. Dat moeten we nog bekijken, hoe we dat gaan doen. We hopen dat de kantine per 1 juli inderdaad open mag en zoals we er nu instaan, willen we die heel de zomer op zaterdagmiddag open houden. En misschien ook wel op donderdagavond, als we die avond als trainingsavond aanhouden. Maar het is nog even afwachten hoe we dat gaan doen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid daarvoor instelt. Maar we hopen dat we binnenkort meer mogen doen dan nu, want dan stroomt er weer een beetje geld in de clubkas. En dat geld hebben we hard nodig.’

2 Comments
  1. Winni Kiksen zegt

    Positief verhaal van deze mooie club uit Hoogvliet!

  2. Thijs Bahlke zegt

    Jerrold Laurman

Laat een antwoord achter