Verenigingen hoeven geen teruggave contributie te vrezen

0

Deze weken kunnen leden van sportclubs geen activiteiten ontplooien op de complexen (trainen, wedstrijden, evenementen). En die periode zal zeker verlengd worden. Moeten verenigingen nu vrezen dat leden een deel van de contributie gaan terugvragen?

Voor het lidmaatschap van een sportvereniging gelden heel specifieke regels, anders dan bijvoorbeeld bij sportabonnementen of afspraken voor trainingen bij commerciële sportaanbieders, – waarop het algemene contractenrecht van toepassing is.

Dat zegt Mr. Arthur van der Hoeff, voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, in een artikel in de Nieuwsbrief van Sport Knowhow XL. Van der Hoeff: ,,Uitgangspunt volgens de wet is dat een persoon lid blijft van de vereniging, totdat het lidmaatschap eindigt op één van de in de wet limitatief opgesomde manieren: de dood van het lid (behoudens overgang krachtens erfrecht), opzegging (door het lid of door de vereniging) of ontzetting (royement). Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.”

Het zou kunnen, dat de statuten van een vereniging anders bepalen, maar dit komt in de praktijk weinig voor.

Laat een antwoord achter