Nafluiten (80): Sponsors, bedankt

0

Veel amateurclubs hebben het moeilijk. Vaste lasten lopen door terwijl er door de drooglegging van de kantines geen inkomsten meer binnen vloeien. Ook sponsorinkomsten lopen terug, omdat ondernemers hun verdiensten zien teruglopen. Veel bedrijven gunnen sportclubs heus nog wel wat, maar de verantwoordelijken over de financiën worden heel erg voorzichtig. Niemand weet hoe lang de coronacrisis aan blijft houden. De rem gaat er op. Logisch. Maar het heeft voor sportverenigingen grote gevolgen.

Bij vrijwel alle verenigingen is statutair vastgelegd dat de contributies voor het gehele seizoen gelden. Als lid ben je immers ook medeverantwoordelijk dat jouw club kan blijven overleven. Ook al kun je wellicht een bepaalde periode niet voetballen. Het is iets dat erbij hoort, toch?

Maar van contributies alléén redden de vele sportverenigingen het tegenwoordig niet meer. Van belang is dus dat de sponsoren voor zover mogelijk hun betrokkenheid en commitment blijven tonen. Maar als club kun je omgekeerd ook hetzelfde naar de sponsoren laten zien. Door je leden erop te wijzen waar mogelijk aankopen te blijven doen bij deze specifieke ondernemingen. Ik zie hier en daar best wel inventieve acties ontstaan. Het werkt ook. Het verbindt de leden met de sponsors, en andersom.

En, … als bedrijven van sponsors tijdelijk ‘on hold’ gaan, vergeet hen dan niet als ze weer in de markt verschijnen.

In moeilijke tijden hebben we elkaar allemaal nodig.

Egbert Egberts floot veertig jaar wekelijks wedstrijden in het amateurvoetbal. Blies ook een aantal jaren op hoog niveau basketbal. Nu loopt hij regelmatig langs de velden, snuift sfeer. En is bestuurslid geworden bij een voetbalvereniging in de Glasstad. De leidsman schrijft over zijn persoonlijke ervaringen in het verleden, over interessante dingen of personen en over actuele gebeurtenissen in het amateurvoetbal en daarbuiten. Vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@voetbalrotterdam.nl.

Laat een antwoord achter