‘Zorgen om criminele invloeden in het amateurvoetbal’

4

RTL Nieuws heeft donderdag 7 november een item gewijd aan criminele invloeden in het amateurvoetbal. Al eerder bleek dat dit thema leeft onder onze amateurverenigingen.

Ondermijning binnen onze samenleving wordt een steeds groter probleem. Ook ondermijnen criminelen de sport en daarmee de maatschappelijke kracht van sport. Daar maken wij ons zorgen over en we nemen dergelijke signalen dan ook serieus.

Het voetbal kan niet zonder sponsoring, maar het kan voor bestuurders lastig zijn te doorgronden wie je uiteindelijk voor je hebt als potentiële sponsor of investeerder. We willen clubs en leden helpen ze bewust te maken van de risico’s en dreigingen rondom sponsoring en investeringen; weten met wie je in zee gaat en welke vragen je kan stellen.

Integriteit

Maar welke acties kan je als club zelf ondernemen als je twijfelt aan de integriteit van een sponsor of investeerder?

 • Maak binnen je vereniging bespreekbaar hoe om te gaan met sponsors of investeerders;
 • Ga open het gesprek aan met mogelijke sponsors of investeerders. Kijk hierbij naar motivatie, gedrag en achtergrond van de sponsor of investeerder;
 • Maak het thema veilige sportomgeving onderdeel van je verenigingsbeleid en stel vertrouwenspersonen aan binnen de vereniging. En besteedt daarbij aandacht aan de cultuur, normen en waarden die
  centraal staan binnen je vereniging. Wat vinden wij toelaatbaar gedrag en hoe zorgen we voor een plezierige en veilige sportomgeving voor onze leden;
 • Vraag bij mogelijke sponsors of investeerders om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Neem bij twijfel of vragen contact op met je Verenigingsadviseur. Zo kan de Verenigingsadviseur een Procesbegeleider aanbieden die een bestuur bewust kan maken van haar taken en rollen als het
  gaat om de identiteit van – en de gewenste waarden en normen binnen de vereniging. Dikwijls gebeurt dit een fase daarna in ‘spiegelsessies’ met leden, commissieleden, overige vrijwilligers en
  ouders;
 • Bouw een relatie en goede vertrouwenssfeer op met je gemeente en andere voetbalclubs in je omgeving om het gesprek hierover aan te gaan;
 • De politie en het Openbaar Ministerie zijn op het terrein van veiligheid en ondermijning de professionals. Samenwerking op lokaal niveau met deze partners kan bijdragen aan de voorkoming van
  criminele ondermijning bij sportverenigingen.

Samenwerking

Als KNVB nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid, maar we zijn een sportbond met beperkte bevoegdheden op dit specifieke gebied. We zijn geen opsporingsinstantie. Daarom is samenwerking en informatie-uitwisseling met de overheid, politie en gemeenten op dit thema zeer belangrijk. We werken graag samen met de instanties die beschikken over de juiste bevoegdheden en mandaat.

Als wij beschikken over de juiste informatie, kunnen wij actie ondernemen. Naar aanleiding van een eerder onderzoek (zie link hieronder )naar dit onderwerp in de regio Brabant-Zeeland riepen we al op tot gedegen representatief onderzoek naar de aard en omvang van ondermijning en criminele invloeden binnen de sportwereld. In de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen die de overheid vraagt nader onderzoek te doen en aandacht te besteden aan voorlichting. De KNVB ondersteunt dit initiatief.

Agenda

Daarnaast roepen wij op om op lokaal niveau ondermijning bij amateurverenigingen binnen gemeentelijke sportakkoorden op de agenda te zetten. Met name gericht op voorlichting, preventie en samenwerking.

4 Comments
 1. Peter van der Knaap zegt

  nu pas zorgen is al jaren bekend

 2. Don Donker zegt

  Goed v economie !

 3. Bert Timmer zegt

  En wat is er nieuw(s)

 4. Martin Collens zegt

  Dat is binnen het betaald voetbal niet anders hoor. Wanneer je als doorsnee volk met bezuinigingen te dealen hebt en dat wat minima heet te zijn altijd al bestaan heeft dan klopt er iets niet wanneer er binnen het betaald voetbal met miljoenen wordt gestrooid alsof het pepernootjes zijn. Vooral over de grens. Poen dat veel hard werkend volk tegen een karig loontje prima zouden kunnen gebruiken.

Laat een antwoord achter