Beslissing over nieuwe ‘Onder 21-competitie’ in december

0

Binnen de KNVB wordt een voorstel voorbereid voor het starten van een nieuwe competitie. Het betreft een landelijke competitie voor spelers van onder 21 jaar.

De wens om tot zo’n competitie te komen, noteerden de directieleden Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma en Art Langeler bij hun rondgang langs alle betaaldvoetbalorganisaties in het land. In de afgelopen anderhalf jaar spraken de bestuurders met vertegenwoordigers uit alle relevante geledingen van de clubs.

Die tour kwam tot stand op verzoek van de BVO’s. Toen bij KNVB Betaald Voetbal de nieuwe directie en nieuwe toezichthouders aantraden, spraken de clubs de wens uit, dat die nieuwe bestuurders dichter op het voetbal zouden opereren. Teneinde op die positie mee te denken en met initiatieven te komen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het betaald voetbal in ons land.

Ideeën en wensen

De sessies leverden veel ideeën en wensen op. Eén suggestie betrof de nieuwe competitie Onder 21. Ook kwam de vraag om een visie op scouten en de leeftijd waarop jeugdig talent gescout/geselecteerd wordt. Tevens kwam een nieuwe certificering (pakket van eisen waaraan een jeugdopleiding betaald voetbal minimaal moet voldoen) aan de orde.

Over deze voorstellen is de KNVB momenteel in bespreking met de clubs, daarover ontvingen ze woensdag onder meer een schrijven. Er volgen nog gesprekken ‘in het veld’ waarin gepoogd wordt zo volledig mogelijke overeenstemming te bereiken. “We willen recht doen aan alle belanghebbenden en, hoe moeilijk ook, proberen te komen tot een model waar liefst alle clubs achter kunnen gaan staan”, aldus de directie in een statement. “Hier hebben we de komende weken in oktober voor nodig, we zullen het overleg op directieniveau voeren. Dus de algemeen directeuren en de technisch directeuren.”

De planning is om in november te komen met een voorstel naar de clubs, dat in stemming gebracht wordt op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van 3 december aanstaande.

Laat een antwoord achter