Nafluiten (42): Incidenten

0

Het gevoel van onrechtvaardigheid leidt in het voetbal bij spelers soms tot reacties, die verrassend maar vaak ook wel tot op zekere hoogte verklaarbaar zijn. Gedrag van voetballers is te vergelijken met gedragingen van mensen op straat, op het werk, of in bepaalde situaties waar andere mensen zich ook bevinden. Wie zich benadeeld voelt, of wie zich niet begrepen voelt, reageert dit vaak af door een daad te stellen. Door wat te zeggen, te roepen, door geluiden te maken of gebaren (soms misbaar) te maken. Of door zich agressief of zelfs gewelddadig op te stellen tegenover anderen. En dit wordt versterkt als er sprake is van de aanwezigheid van één of meer autoriteiten.

Verklaarbaar. Dat is iets anders dan dat gedragingen tegen de orde of autoriteiten getolereerd moeten kunnen worden.

Immers, wie zich niet gedraagt volgens bepaalde normen, zoals die van fatsoen, respect, volgens bepaalde afspraken of binnen vast omrande kaders, moet daarop worden aangesproken, moet worden teruggefloten of zelfs worden gecorrigeerd of bestraft.

Die grenzen worden in de maatschappij door menigeen wel begrepen. Ook al proberen bepaalde personen zich altijd aan de gevestigde orde te onttrekken. Maar niet iedereen is een tramschutter.

Voetbal

Ik veroordeel misdragingen ten opzichte van scheidsrechters en assistenten, net als dat ik agressie en geweld veroordeel tegen voetballers, begeleiders en officials van clubs. Daar kan ik als scheidsrechter ook een bijdrage aan leveren. Mensen die deelnemen aan voetbalwedstrijden die onder verantwoordelijkheid van een vereniging of de KNVB worden gespeeld en die zich misdragen stuur ik weg van het veld. Ik bedek niets met de mantel der liefde. Dat zouden andere scheidsrechters ook moeten doen. Consequent. Ik geef geen enkele speler, bestuurder, begeleider, official van een club de ruimte om daar ook maar enige rekbaarheid in aan te brengen. Voor mij is de grens de grens. Als iedereen dit doet dan wordt het aantal geweldsincidenten ten opzichte van scheidsrechters vanzelf minder. Geen vinger, dus geen hele hand. Dan hoef je ook na afloop van een wedstrijd als je iemand de hand wil schudden je vingers niet meer na te tellen.

En zijn incidenten niet meer gewoon maar echt weer incidenten….

Egbert Egberts floot bijna veertig jaar wekelijks wedstrijden in het amateurvoetbal. Nu loopt hij langs de velden, snuift sfeer. En af en toe, als het zo uitkomt, leidt hij nog wat matches voor Scheidsrechters op Maat. De leidsman schrijft over zijn persoonlijke ervaringen in het verleden, mooie personen en actuele gebeurtenissen in dat door ons zo geliefde amateurvoetbal. Vragen en/of opmerkingen? Mail naar info@voetbalrotterdam.nl.

 

Overig Nieuws

Laat een antwoord achter