KNVB gaat derde en vierde klasse zondag opheffen

13

Vanaf het seizoen 2019/’20 wordt er geen 4e klasse op zondag in West II aangeboden voor standaardteams. De laatste jaren liep het aantal teams in deze competitie sterk terug. Na onderzoek en goed onderling overleg met betrokken clubs, spelers, trainers en competitieleiders heeft de KNVB besloten de 4e klasse zondag in West II niet aan te bieden.

Teams die komend seizoen zouden gaan uitkomen in de 4e klasse zondag, kunnen ervoor kiezen om in te stromen in de zaterdag 4e klasse of om over te stappen naar de zondag 4e klasse in district Zuid I of West I. Per team wordt nu geïnventariseerd waar de voorkeur naar uit gaat. In het seizoen 2020/’21 gaan we dezelfde stap zetten voor de 3e klasse op zondag in West II en krijgen zij de keuze om over te stappen naar de zaterdag 3e klasse West II of over te stappen naar de zondag 3e klasse West I of Zuid I.

Aanleiding

Al enige jaren is er in district West II de ontwikkeling gaande dat veel verenigingen met hun standaardteam de overstap maken van de zondag naar de zaterdag. Het staat iedere vereniging uiteraard vrij om deze keuze te maken. Maar deze ontwikkeling heeft wel gevolgen voor de kwaliteit van de competities. Voor de competitie op zondag geldt namelijk dat de afname van het aantal teams zorgt voor grotere reisafstanden en krachtsverschillen. Voor de competitie op zaterdag betekent het dat (vaak sterkere) teams van de zondag onderin de piramide op zaterdag instromen, waardoor de strijd om het kampioenschap minder spannend is.

Voetballer centraal in onderzoek en advies

In de zoektocht naar de beste oplossing voor de lange termijn, hebben we twee uitgangspunten centraal gezet:

 • Gelijkwaardige competities
 • Zoveel mogelijk leuke wedstrijden voor spelers en publiek

In het onderzoek en bij het formuleren van het uiteindelijke advies, zijn de mening en wensen van de voetballers vooropgesteld. Vanzelfsprekend is ook gevraagd naar de mening van trainers, bestuurders en publiek.

In het proces is zorgvuldig aandacht besteed aan het inventariseren van de meningen en wensen van diverse betrokkenen. Zoals gezegd stond de voetballer hierbij centraal. Aan ruim 6000 voetballers spelend in een standaardteam in West II is een uitgebreide vragenlijst gestuurd. Ook zijn klankbordbijeenkomsten met voetballers georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met bestuurders en trainers van zowel zaterdag- als zondagclubs. Vanzelfsprekend is er ook veel 1-op-1 contact geweest tussen betrokkenen en KNVB, en is de KNVB Jeugd- en Ledenraad om feedback gevraagd.

Wat betekent dit voor komend seizoen?

Omdat we clubs niet willen verplichten op verschillende dagen te spelen, gaan we nadrukkelijk geen weekendvoetbal spelen. Zondagverenigingen die op zondag willen blijven spelen, kunnen zich inschrijven in de 4e klasse van district West I of district Zuid I. Deze teams worden regionaal ingedeeld met verenigingen uit het desbetreffende district. Andere optie is overstappen naar de zaterdag 4e klasse in West II, waarmee je meer regionale wedstrijden speelt. Uitgangspunt is dat alle wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Uitzondering hierop kan gemaakt worden als een zondagvereniging tegen een zondagvereniging speelt. Dan kan de wedstrijd wel vastgesteld worden op zondag. In alle gevallen bepaalt de thuisspelende vereniging de aanvangstijd (die ligt tussen 14.00 uur en 17.00 uur).

Teams promoveren en degraderen binnen de piramide van het desbetreffende district. Teams die in het seizoen 2019/’20 degraderen vanuit de 3e klasse zondag West II, krijgen de mogelijkheid zich voor het seizoen 2020/’21 in te schrijven in de 4e klasse zaterdag West II of de 4e klasse zondag van district West I of district Zuid I.

Monitoren en bijstellen

Onze verwachting is dat we met deze wijzigingen volwaardige competities kunnen aanbieden voor iedere vereniging in West II. We gaan dit uiteraard monitoren en stellen bij wanneer dit noodzakelijk blijkt.

13 Comments
 1. Richard Hendriks zegt

  Willem de Wilt

 2. Jaap van der Heeden zegt

  Ohohoh zondag 4ekl die niet bij de eerste 6 meedraaien gaan verzuipen in de 3e kl omdat het verschil gewoonweg veel te groot is en indeling zuid of west 1 kost heel veel reistijd en onkosten wat is dan wijsheid

 3. Han Steenbeek zegt

  Dus je wordt gedwongen op zaterdag te gaan spelen of anders naar Noord-Holland, Zeeland of Brabant. Geweldige oplossing KNVB………..

 4. Kees van Os zegt

  Nu moeten we wel promoveren !!

 5. Marielle van den Broek zegt

  Jeffrey van den Broek

 6. Damian Sliep zegt

  Mario Sliep

 7. Michel Sonneveld zegt

  Liever heffen ze zichzelf op

 8. Gerard van Hove zegt

  Dus 3e klasse zondag mag instromen in west2 direct in 3e klasse zaterdag. Heel erg competitievervalsing naar clubs uit 4e klasse West2. Schandalige beslissing Jordi Potuijt

 9. Nico Mos zegt

  zat er aan te komen, dadelijk allen nog maar veteranen op zondag, de rest op zaterdag

 10. Chris Greeve zegt

  Kees Learbuch, dan spelen de Papen straks in de laagste klasse.

 11. Han Steentje zegt

  Als de KNVB zo doorgaat moeten wij maar weer ‘een wilde bond’ oprichten zoals vroeger…….

 12. robert naaktgeboren zegt

  Dit is slecht, KNVB mist visie en betrokkenheid. Ben benieuwd met welke oplossing (geen oplossing) ze gaan komen voor de 1e en 2e klasse. Volgens mij moet er wat ander gaan gebeuren in west 2. Zeker omdat er in de afgelopen 10 jaar zeker meer dan 100 verenigingen zijn gestopt door een fusie of gewoon zijn opgehouden!

Laat een antwoord achter