Bestuur WIK: ‘KNVB moet dwaling om derde en vierde klas op te heffen terugdraaien’

3
Foto: HaaglandenVoetbal.nl

WIK is, net zoals veel clubs uit de regio met standaardteams in de derde en vierde klasse in de zondagcompetitie in West II, niet te spreken over het standpunt van de KNVB om geen derde- en vierde klasse op zondag meer aan te bieden in West II.

De club van voorzitter Richard Lansink (foto) uit haar ongenoegen over het op handen zijnde besluit en hoopt, dat de KNVB deze dwaling alsnog zal terugdraaien. Het bestuur van de club in het Zuiderpark verwoordt haar ongenoegen in een open brief aan de voetbalbond:

,,Met grote verbazing en ontsteltenis heeft de voetbalvereniging WIK uit Den Haag kennisgenomen van het voornemen van de KNVB om vanaf het seizoen 2019/2020 geen vierde klasse zondagvoetbal en vanaf het seizoen 2020/2021 ook geen derde klasse op zondag meer aan te bieden in het district West II. De opzet van de huidige competitie voor standaardelftallen in de derde- en vierde klasse is al verre van gunstig voor ons eerste elftal. Deze nieuwe voorgenomen inzet is buitengewoon nadelig voor onze selectie en legt een bijl aan de wortel van het voortbestaan van onze vereniging.

De voetbalvereniging WIK viert op 1 juni 2019 haar eeuwfeest, doch donkere wolken pakken zich samen boven haar verdere voortbestaan als zondagvereniging. De trend dat veel standaardteams binnen West II de overstap maken van het zondag- naar het zaterdagvoetbal is overduidelijk. WIK is als volksclub verankerd in de Haagse wijk Escamp en vervuld een grote sociale functie in die wijk. Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, die zich geheel belangeloos, naast hun normale werkzaamheden, inzetten als bestuurslid, elftalbegeleider, kantinemedewerker etc. Voor een groot gedeelte van onze leden, vrijwilligers én spelers, geldt dat zij ook op zaterdag moeten werken om hun gezin te onderhouden. WIK is van oudsher een vereniging van marktkooplieden en mensen uit de ambulante handel en is dat nog steeds. Vandaar dat wij negen teams op de zondag hebben ingeschreven, waaronder ons trotse vlaggenschip, WIK 1, op dit ogenblik uitkomend in de derde klasse West II.

Zaterdagvoetbal voor senioren is bij WIK nooit goed van de grond gekomen. Naast onze immer groeiende jeugdafdeling, dit seizoen hebben wij achttien jeugdteams ingeschreven die een groot beslag leggen op onze veldcapaciteit op de zaterdag, heeft WIK op de zaterdag ook een prachtig G-team met een fantastisch kader en vrijwilligers die dit begeleiden. Volgend jaar komen hier nog een aantal jeugdteams bij, veelal uit onze eigen opleiding en verwelkomen wij een tweede G-team en een meisjesteam op de zaterdag. Een overstap van ons standaardteam van de zondag naar de zaterdag is op grond van de huidige veldbezetting alleen al geen optie.

Wedstrijden van ons eerste team op ons eigen sportpark trekken steevast veel bezoekers, zeker tegen verenigingen met eenzelfde achtergrond en zijn hierdoor onontbeerlijk voor een gezonde financiële exploitatie. Ons eerste team ziet zich gesteld voor de haast onmogelijke opgave om te promoveren naar de tweede klasse om zo op zondag in West II te kunnen blijven spelen. Dit is echter alleen haalbaar door betere spelers aan te trekken en zo onze zelf opgeleide spelers te passeren. Deze nieuwe spelers zullen zeer zeker niet voornemens zijn om contributie te gaan betalen en zullen een financiële tegemoetkoming verlangen. De voetbalvereniging WIK is onder geen beding bereid voetballers te betalen voor hun diensten. Dit kunnen én willen wij niet, niet op de laatste plaats omdat wij onze vele vrijwilligers hiermee zouden schofferen. Ons vlaggenschip vecht dit seizoen voor lijfsbehoud in de derde klasse en ziet zich dus gesteld voor een heel moeilijke opgave tot handhaving in West II in de komende jaren.

Blijft over om gebruik te maken van de tweede geboden optie, namelijk om ons eerste team in te schrijven in West I óf Zuid I, de regio Noord-Holland, West-Utrecht of Noord-Brabant. Niet alleen de reiskosten en de reistijd zullen hier enorm door toenemen, ook leidt dit een grote terugloop in bezoekersaantallen als WIK tegen, bijvoorbeeld, vv Schagen moet voetballen. Niet alleen voor de spelers zijn de reiskosten en de reistijd een hindernis, ook voor de supporters die normaliter in groten getale meegaan om onze jongens te steunen, zal dit een obstakel vormen.

Volgens zeggen heeft de KNVB onderzoek en goed onderling overleg gepleegd met betrokken clubs, spelers, trainers en competitieleiders en naar aanleiding daarvan het besluit genomen om te stoppen met de vierde klasse zondag in West II. Ook wordt er gesteld dat aan ruim 6000 voetballers spelend in een standaardteam in West II een uitgebreide vragenlijst gestuurd is. Ook zouden er klankbordbijeenkomsten met voetballers georganiseerd zijn. Daarnaast zouden er bijeenkomsten geweest zijn met bestuurders en trainers van zowel zaterdag- als zondagclubs alsmede veel één-op-één contact tussen betrokkenen en de KNVB en is de KNVB Jeugd- en Ledenraad om feedback gevraagd. Dit alles is ons als WIK, maar na blijkt uit navraag bij collega clubs zoals VCS, ODB en HDV uit Den Haag, volledig onbekend. Met andere woorden, met ons, en de genoemde verenigingen, is geen contact gezocht.

De voetbalvereniging WIK is ervan overtuigd dat in de gehele regio West II genoeg verenigingen overblijven om een derde klasse zondag aan te bieden. De KNVB dient de verenigingen te ondersteunen en een competitie, niet alleen op niveau, maar óók in de regio én op zondag mogelijk te maken, om de hierboven gestelde redenen. Het is ons dan ook duidelijk dat de bond het gevoel met de achterban volledig is kwijtgeraakt en totaal voorbij gaat aan de sociaal-maatschappelijke functie van een vereniging in een dorp of stad(swijk). Niet alleen de gemeente Den Haag heeft enorm geïnvesteerd in het Zuiderpark, met het aanleggen van de Sportcampus en verschillende kunstgrasvelden, verlichting, toegangswegen etc, ook wij als vereniging hebben grote investeringen gepleegd in onze accommodatie, waaronder een viertal nieuwe kleedkamers. Een teruggang in ledenaantal zal tot gevolg hebben dat wij als vereniging op een gegeven ogenblik ons hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. Wij doen daarom een dringend beroep op de KNVB om in ieder geval een derde klasse zondag in West II aan te blijven bieden en deze in stand te houden. Alle verenigingen in West II met standaardteams in de derde en vierde klasse, en zeker de voetbalvereniging WIK, denken hier graag over mee.”

In ons TV-programma Haaglanden Voetbal aan tafel praten wij over deze materie ook uitgebreid met Ron Jansen (voorzitter Laakkwartier) en Theo Jansen (bestuurslid DVV Delft) en komen ook Ton Boevink (ODB) en Charles Boom (WateringseVeld/Kranenburg) aan het woord. Het programma is op deze website te zien woensdag (13 maart) vanaf 16.00 uur en ’s avonds vanaf 18.00 uur op Haaglanden TV (ZIGGO, kanaal 44).

Bron: HaaglandenVoetbal.nl

3 REACTIES