Bestuur NBSVV weer compleet

0

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van NBSVV heeft 8 februari 2019 Dirk Enzlin als voorzitter gekozen en Peter Oprel als lid van het bestuur.

Verder zijn in deze vergadering de (nieuwe)statuten d.m.v. een handtekening van de notulen van de vorige Ledenvergadering bekrachtigt en kan er nu bij de notaris een handtekening worden gezet. Tevens is aan (nieuw) ere-lid Peter Barendregt, het bij behorende certificaat uitgereikt.

Verder heeft Dirk Enzlin als voorzitter nog enkele huidige en toekomstige ontwikkelingen verwoord en sloot af met de woorden: “NBSVV op naar de 80-jaar”.