Van der Helm uit bestuur BSC’68

2
Foto: Mischa Keemink

Tijdens de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering van BSC’68, trad Lizzy van der Helm reglementair – af als voorzitter van de seniorencommissie en maakte plaats voor Marcel van den Heuvel. Secretaris Leo van den Berg werd voor een nieuwe termijn herkozen.

Het bestuur van de zaterdag derdeklasser uit Benthuizen maakte ook bekend, dat het voor het komende jaar enkele speerpunten wil aanpakken. Het beleidsplan moet uitgewerkt en ingevoerd worden. Daarvoor zal het bestuur op 25 januari een zogeheten inloopavond houden voor de leden.

Doorstroom

Verder het opzetten van een vrijwilligersbeleid en en inrichten van een vrijwilligerscommissie. De invulling van het technisch beleid met als belangrijk punt het behoud en doorstroom van de jeugd. En wil het bestuur verder aandacht schenken aan het Sportbesluit (wat is de impact op BSC’68) en aandacht voor milieu-, energie- en gezondheidsvraagstukken (waaronder een rookvrij complex).