Van den Dool niet herkiesbaar als voorzitter VVOR

0

In de Algemene Ledenvergadering van 4 december 2018 heeft VVOR voorzitter Herman van den Dool aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Herman kiest er voor om zich op een andere manier in te zetten voor de club en VVOR is hem veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet in de afgelopen jaren. VVOR moet wel verder en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij de secretaris. VVOR is overigens ook op zoek naar uitbreiding van het bestuur met 2 extra leden algemene zaken.