Wijzigingen in KNVB-steunpunt West

0

Met ingang van dit seizoen zijn de afdelingen competitiezaken veld, zaal en arbitrage van het steunpunt West iets anders georganiseerd. Voorheen hadden de competitieleiders veld een eigen pakket competities gericht op een district bijvoorbeeld West I of West II. Nu werken de competitieleiders voor het gehele steunpunt West, en hebben zij focus op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld Onder 9 of Onder 19.

Vijf competitieleiders richten zich specifiek op de organisatie van competities in de B-categorie, waarbij zij ieder verantwoordelijk zijn voor ongeveer 4.000 teams. Daarnaast zijn er twee competitieleiders die verantwoordelijk zijn voor de organisaties van competities uit de A-categorie en ook de aanstellingen van de scheidsrechters verzorgen voor deze competities.

Technische staf

Om het arbitragebeleid voor veldvoetbal verder te versterken, is er voor steunpunt West een technische staf tot stand gekomen. Deze technische staf, die bestaat uit drie medewerkers arbitrage, gaat zich specifiek bezighouden met de kwaliteit en kwantiteit van de officials.

Een voorbeeld hiervan is het werven, opleiden en behoud van officials. Het organiseren van alle zaalvoetbalcompetities wordt verzorgd door twee competitieleiders en een medewerker arbitrage. Alle teams (veldvoetbal, zaalvoetbal en arbitrage) hebben een medewerker ondersteuning tot hun beschikking. Afgelopen augustus heeft de KNVB twee nieuwe competitieleiders mogen begroeten. Lotte Balm is als competitieleider zaalvoetbal gestart en Benito Olenski is de nieuwe competitieleider JO7 tot en met JO9 voor veldvoetbal.

Wijzigingen

Verenigingen merken in de praktijk niets van deze wijzigingen. De KNVB zorgt met deze veranderingen voor een betere samenwerking binnen het steunpunt, tussen de collega’s van de afdeling competitie en arbitrage, en tussen veld- en zaalvoetbal. Voor vragen over wedstrijd- of arbitrage gerelateerde zaken staan zoals gebruikelijk de collega’s van Assist Contact voor iedereen klaar.

Klik hier voor de medewerkers.

Laat een antwoord achter