Bestuur SC Botlek per direct afgetreden

2

Sportclub Botlek moet op zoek naar een nieuw bestuur. Het bestuur van de zaterdag derdeklasser is sinds deze week demissionair wegens onderling wantrouwen binnen personen van het bestuur.

Op de site van SC Botlek wordt het navolgende geschreven: “Per onmiddellijke ingang is het bestuur van S.C. Botlek afgetreden en daardoor demissionair geworden.

Een onderling wantrouwen, met name tussen de voorzitter en de secretaris, heeft tot een onwerkbare situatie geleid. De afgelopen weken hebben meerdere bestuursleden aangegeven niet verder te willen gaan in een bestuur met deze samenstelling. Daarom is het in belang van S.C. Botlek dat de voorzitter zijn functie neerlegt en ter beschikking stelt aan de algemene ledenvergadering.  De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 19 oktober 2018 a.s. Als demissionair voorzitter heb ik de bestuursleden verzocht hun lopende zaken af te blijven handelen tot 19 oktober, en zich te blijven inzetten om de club voort te laten gaan, zodat het nieuwe seizoen in ieder geval kan beginnen.

Vanaf 24 augustus a.s. kan ieder lid van S.C. Botlek zich aanmelden voor een functie binnen het nieuwe bestuur via voorzitter@scbotlek.nl.  Wil men zich kandidaat stellen als voorzitter voor een nieuw bestuur, dan kan dat door een email te sturen aan voorzitter@scbotlek.nl onder begeleiding van een door minimaal 20 leden getekend document (graag als pdf in de email).  4 weken voor de algemene ledenvergadering moet uw brief binnen zijn, dat is ten laatste 21 september 2018 a.s.

Indien zich niemand kandidaat stelt, zal op de ledenvergadering opnieuw een voorstel moeten worden ingediend.”