Herman Jonker nieuwe voorzitter ASWH

aswhAl ruim voor de algemene ledenvergadering (ALV) van november jl. was bekend dat John Middendorp als voorzitter zou stoppen. John gaf op de ALV al aan dat hij de nodige contacten had lopen, maar helaas nog geen geschikte opvolger kon presenteren. Uit die contacten komt nu een nieuwe voorzitter voort.

Het bestuur is trots te kunnen melden dat Herman Jonker enthousiast ‘ja’ heeft gezegd op het verzoek om de nieuwe voorzitter van ASWH te worden. Zijn letterlijke woorden waren: “Ik heb er veel zin in.” Wat hem in onze ogen de beste man voor deze positie maakt, is de combinatie van zijn grote bestuurlijke ervaring, zijn rustige maar duidelijke optreden en het feit dat hij een teamplayer is die een ieder in zijn waarde laat. Daarnaast is hij een voorzitter die nadrukkelijk de verbinding zoekt en maakt met leden, sponsoren, bezoekers en medebestuurders. Belangrijke vaardigheden voor de club, de leden en bestuurlijk van groot belang om de doorontwikkeling van de nieuwe structuur, die in de ALV is vastgesteld, gestalte te geven.

Binnen ASWH is Herman zeker geen onbekende en al jaren een regelmatige bezoeker en fan van ASWH. Herman start op 1 januari 2015 voor onze club en wil zich tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari nader introduceren. Het bestuur wenst Herman een fijne tijd toe en ziet uit naar een prettige samenwerking met hem.

Tot slot gaat ook zeker een woord van dank uit naar John Middendorp voor zijn inspanningen en bereidheid om een deel van de voorzitterstaak, in goed overleg met Herman, te blijven uitvoeren.