Gemeente Vlaardingen zegt huurovereenkomst FC Mozaiek op

De gemeente zegt de huurovereenkomst met FC Mozaïek op. De voetbalvereniging moet het terrein aan de Kooikersweg 2a verlaten en de sleutels aan de gemeente overdragen. De maatregel is een gevolg van de langdurige betalingsachterstand van de voetbalvereniging en het niet nakomen van afspraken over het verbeteren van het onderhoud.

De maatregelen volgen na een periode waarin de gemeente de vereniging meerdere malen heeft aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Op 7 mei 2013 is er vervolgens een rechtszitting geweest waar op 7 juni het vonnis van bekend werd. Aan de hand van dit vonnis heeft de gemeente besloten de huurovereenkomst met FC Mozaïek te beëindigen, het complex te ontruimen en de openstaande vordering op FC Mozaïek te verhalen. De KNVB is hier inmiddels ook over geïnformeerd.

Wethouder Ruud van Harten: “We vinden het heel spijtig voor de leden van de voetbalvereniging. We hebben de vereniging meerdere kansen geboden om alsnog de afspraken na te komen. Dat heeft niet tot resultaat geleid. Nu is het tijd om daar helaas consequenties aan te verbinden.”