Gerry Daalhuisen (Nieuwenhoorn) Lid van Verdienste

0

Tijdens de recent gehouden Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging Nieuwenhoorn is aftredend voorzitter Gerry Daalhuisen benoemd tot Lid van verdienste.

Gerry Daalhuisen vervulde bij Nieuwenhoorn, bij het begin van zijn bestuurlijke carrière de rol van jeugdvoorzitter. In 2014 trad hij aan als preses van de club aan de Rijksstraatweg. Bij elkaar een aanzienlijke periode die onder zijn algemeen voorzitterschap de grote transitie meemaakte van een roemrijke club in de zondag Hoofdklasse naar voetballen op zaterdag in de 4e klasse van de KNVB.

Met name in deze periode kende Nieuwenhoorn vele ups en downs die de overstap van voetballen op zondag naar voetballen op zaterdag met zich meebracht. Ondanks de verminderde belangstelling bij de aanhang van de club, de financiële consequenties in economisch mindere tijden en algehele maatschappelijke ontwikkelingen heeft het bestuur een duidelijke doelstelling geformuleerd. In vijf jaar naar de 1e klasse zaterdag was daarbij het speerpunt.

Onder het gedreven voorzitterschap van Gerry heeft het bestuur kans gezien om het keurkorps van de club in record tempo weer terug te brengen op het beoogde sportieve niveau. Missie geslaagd? Sportief zeker, maar wel met een bijna bovenmenselijke inspanning en daarmee een aanslag op de fysieke en mentale weerbaarheid van o.a. de voorzitter. Met name dat heeft Gerry, na ampele overweging en ongetwijfeld met slapeloze nachten, doen besluiten om de voorzittershamer per 2 oktober jl. neer te leggen.

Als dank en blijk van waardering is Gerry, op voorstel van het algemeen bestuur en bekrachtigd met instemmend applaus van de Algemene Ledenvergadering, benoemd tot lid van verdienste en treedt daarmee toe tot een kleine groep met illustere voorgangers.

Gerelateerde Artikelen